ARABANI ATDAN QABAĞA KEÇİRMƏK

bir işi sistemsiz görmək, ardıcıllığı pozmaq, məntiqsiz hərəkət etmək.

ARABA İLƏ DOVŞAN TUTMAQ
ARABANIN BEŞİNCİ TƏKƏRİ