ARADAN QALDIRMAQ

maneəni dəf etmək, qaydaya salmaq.

ARADAN GÖTÜRMƏK
ARADAN QALXMAQ

Digər lüğətlərdə