ARALARI SOYUMAQ (SƏRİNLƏMƏK)

əlaqələri zəifləmək, münasibətləri korlanmaq; ~ araları dəymək, aralarından qara pişik keçib, qapısını açmamaq.

ARALARI DƏYMƏK
ARALARINDA SÖZ OLMAQ