ARASTƏ FARS

1. Bəzəkli, bəzənmiş.

2. Nizam və qaydası olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Məclis arasteydi, söhbətin keçdi,

Könül sərxoş oldu, yoluna düşdü,

Namən gəldi Çənlibelə yetişdi,

Sən verdiyin ol ilqarə gəlmişəm.

                                             (“El aşıqları”)

ARAMGAH FARS
ARƏSTƏ