ARUQ

Arıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARU
ARZUMAN FARS