ARU

Arı, təmiz, saf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARTURMAQ
ARUQ