ABACUR

(Qax)
bax abajur – Dünən bazardan bir kilo abacur aldım