ABA

I
(Gədəbəy, Quba, Ordubad, Zəngilan)
ata. – Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); – Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); – Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:səη (Gədəbəy)
II
(Cəbrayıl, Qax, Təbriz, Şəmkir)
ana. – Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); – Biz aba di: rux anıya (Təbriz)
ABACUR

Digər lüğətlərdə