BABA

BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.İldırım).

BABA II is. Sadə, adi, fağır mənasında. Mən yoxsul bir məllim babayam (Ə.Haqverdiyev).

BAB
BABALI

Digər lüğətlərdə