BAHADIR

igid, cəsur, qəhrəman, pəhləvan (Rus dilinə "boqatır" şəklində apelyativ kimi keçmişdir).
BAHADDİN
BAHADUR

Digər lüğətlərdə