CISTERN

n 1. bak (su, benzin və s. üçün); 2. rezervuar, çən (maye və qaz üçün); 3. nohur, hovuz; su anbarı

CISLUNAR
CITABLE