CLASSICISM

n ədəb. klassisizm (ədəbiyyatda və incəsənətdə antik nümunələri təqlid edən cərəyan)

CLASSICAL
CLASSIFICATION