CLEARING

n 1. təmizləmə, saflaşdırma; 2. əkin üçün nəzərdə tutulan təmizlənmiş sahə; 3. tala, açıqlıq, açıq yer, çəmən (meşədə); 4. qüsurun aradan qaldırılması

CLEARANCE
CLEARLY