CONJUGAL

adj ər-arvad; kəbin; ~ bed ər-arvad çarpayısı / yatağı; ~ happiness ər-arvadlıq xoşbəxtliyi

CONJOINTLY
CONJUGALITY