CONNUBIAL

adj ər-arvad; ~ life ər-arvad həyatı; ~ bliss ər-arvad xoşbəxtliyi / səadəti

CONNOTE
CONQUER