DAL

DAL1

ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı; 2) m. beli bükülmüş; qocalmış.

DAL2

f. qartal, qaraquş.

DAİYYƏ
DALİYYƏ

Digər lüğətlərdə