DİAPOZİTİ́V

[ yun. dia – vasitəsilə və lat. positivus – müsbət] fot. Proyeksiya fənəri vasitəsilə göstərilmək üçün şüşə və s. üzərinə salınmış şəkil.
DİAPAZONLU
DİASPOR

Digər lüğətlərdə