DİASPOR

is. [ yun. ] Xalqın mənsub olduğu ölkədən kənarda yaşayan mühüm hissəsi.
DİAPOZİTİ́V
DİATERMİ́YA

Digər lüğətlərdə