DOĞANAQ

is.
1. Bir-birinə bənd etmək üçün örkənin, sicimin ucuna bağlanan ağac haçacıq (qarmaq); örkən halqası.
Örkən nə qədər uzun olsa, yenə gəlib doğanaqdan keçər. (Məsəl).

2. Aşılanmış dərini yumşaltmaq üçün haçaşəkilli dəmirdən qayrılmış içərisi tiyəli alət. Aşılanmış dəri doğanaqdan keçməsə, yumşalmaz.
DOĞAN
DOĞANAQLAMA

Digər lüğətlərdə