DUET

n mus. duet (ikilikdə oxunan nəğmə və ya çalınan hava); a ~ for violin and piano skripka və piano üçün duet

DUELLIST
DUFF

Digər lüğətlərdə