EŞDİRİLMƏ

Eşdirilmək”dən f.is.
EŞAFOT
EŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə