EŞİDİLMƏ

Eşidilmək”dən f.is.
EŞİDƏN
EŞİDİLMƏK

Digər lüğətlərdə