EHKAMPƏRƏST

sif. [ ər. ehkam və fars. …pərəst] Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul edən.
EHKAM
EHKAMPƏRƏSTLİK

Digər lüğətlərdə