EHTİYAT

gələcək üçün saxlanmış şey; tədarük. Extiyar bax: İxtiyar.
EHTİŞAM
ELARİZ

Digər lüğətlərdə