ELÇİLƏMƏ

Elçiləmək”dən f.is.
ELÇİ
ELÇİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə