ELEKTRİKLƏŞMƏ

Elektrikləşmək”dən f.is.
ELEKTRİKLƏŞDİRMƏK
ELEKTRİKLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə