ELEKTRİKLƏŞMƏK

bax elektriklənmək.
ELEKTRİKLƏŞMƏ
ELEKTRİKLİ

Digər lüğətlərdə