ELEKTRİKLƏNMƏ

Elektriklənmək”dən f.is.
ELEKTRİKLƏNDİRMƏK
ELEKTRİKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə