ENLİBURUNLU

sif. Burun hissəsi enli olan. Enliburun çəkmə.
ENLİBURUN
ENLİCƏ

Digər lüğətlərdə