ERKƏKLƏŞMƏ

Erkəkləşmək”dən f.is.
ERKƏKLƏNMƏK
ERKƏKLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə