ESTETİ́K₂

sif. [ yun. ] Estetikaya aid olan, estetika ilə bağlı olan. Estetik zövq. Estetik duyğu.
ESTETÇİLİK
ESTETİ́K₁

Digər lüğətlərdə