ETDİRİLMƏ

Etdirilmək”dən f.is.
ETÁN
ETDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə