ETİNASIZ

zərf Saymazcasına, saymazyana, fikir vermədən, diqqət yetirmədən, əhəmiyyət vermədən. Etinasız danışmaq. Etinasız cavab vermək.
– Qadın olduqca vüqarlı və etinasız bir surətdə gedir və Fəxrəddinin onu təqib edib-etməməsinə diqqət vermirdi. M.S.Ordubadi.
Etinasız baxmasın sənə; Divarlarında sükuta dalıb; Qarış-qarış yüksəltdiyin; Binada yaşayanlar. R.Rza.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ETİNASIZ ETİNASIZ (fikir vermədən, diqqət yetirmədən) Qadır olduqca vüqarlı və etinasız bir surətdə gedir və Fəxrəddinin onu təqib edib-etməməsinə diqqət vermi
  • ETİNASIZ sayğısız — diqqətsiz

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ETİNASIZ ETİNASIZ – DİQQƏTLİ Yeja onu etinasız dinlədi (S.Vəliyev); Buna görə də başqalarına nisbətən daha çox diqqətli olmalıdır (C
ETİNA
ETİNASIZCA

Digər lüğətlərdə