ETİNASIZCA

zərf Saymadan, əhəmiyyət vermədən, etina etmədən, laqeydcəsinə.
Qara və yorğa atlı bir cavan, atını lap qabaqda və etinasızca sürürdü. Ə.Vəliyev.

ETİNASIZ
ETİNASIZCASINA

Digər lüğətlərdə