ETNOQRAFİ́K

sif. [ yun. ] Etnoqrafiyaya aid olan, etnoqrafiya ilə bağlı olan. Etnoqrafik muzey. Etnoqrafik əsər. – [Vaqif]
…köçərilərin həyat və məişətini çox yaxşı bilirdi.
Bu cəhətdən onun Molla Vəli Vidadi ilə yazışması böyük etnoqrafik əhəmiyyətə malikdir. F.Köçərli.

ETNÓQRAF
ETNOQRAFİYA

Digər lüğətlərdə