EVENKCƏ

sif.zərf Evenk dilində. Evenkcə yazı. Evenkcə danışmaq.
EVÉNK
EVFEMİSTİ́K

Digər lüğətlərdə