EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏ

Eybəcərləşdirilmək” dən f.is.
EYBƏCƏRLƏNMƏK
EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə