EYİBLƏNDİRMƏ

Eyibləndirmək”dən f.is.
EYİBLƏMƏK
EYİBLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə