FÜYUZAT

is. [ ər. ] köhn. Feyzlər.

Etimologiya

  • FÜYUZAT Ərəbcə feyz (fayda) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
FÜTUHAT
FÜZELYÁJ

Digər lüğətlərdə