FABRİ́K

[ lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi. Tikiş fabriki. Fabrikin istehsalat planı.
– Pambıq çoxaldıqca fabrik canlanır; Kollektiv güclənir, birlik canlanır. M.Müşfiq.
Ehtiyat xala … ipək fabrikində, boyaq-naxış sexində çalışırdı. Mir Cəlal.

FA
FABRİK-MƏTBƏX

Digər lüğətlərdə