FABULIZE

v arx. təmsil uydurmaq / quraşdırmaq, özündən təmsil qondarmaq; yalan uydurmaq

FABULIST
FABULOUS