FACADE

nfr 1. fasad (binanın ön tərəfi), the stately ~ of the new building yeni binanın əzəmətli fasadı; 2. xarici görünüş, zahiri cəhət; the whole ~ of this theory bu nəzəriyyənin bütün zahiri cəhəti

FABULOUSNESS
FACE