FACILE

adj 1. asan, əziyyətsiz, səy / güc tələb etməyən; ~ victory / success asan qələbə / müvəffəqiyyət; 2. iti, çevik, zirək; sərbəst, asan (üslub haq.); rəvan (nitq haq.); ~ manners sərbəst davranışlar; 3. səthi, tələsik, təcili; düşünülməmiş; ~ decision səthi / tələsik qərar; ~ answer tələsik / düşünülməmiş cavab; 4. yumşaqxasiyyətli, üzüyola, mərhəmətli, iltifatlı; tez təsirə düşən; a person with a ~ disposition üzüyola / mərhəmətli / iltifatlı adam; ~ parents yumşaqxasiyyətli / mərhəmətli valideynlər

FACIAL
FACILITY

Digər lüğətlərdə