FAKÜLTƏ

[ alm. ] Ali məktəblərin tədris obyektinə görə bir-birindən ayrılan şöbələrindən hər biri. Kimya fakültəsi. Hüquq fakültəsinin dekanı.
[Həsən] riyaziyyat fakültəsinə … daxil oldu. İ.Əfəndiyev.

FAKULTATİ́V
FAQÓT

Digər lüğətlərdə