FEARLESS

adj qorxmaz, qoçaq, cəsarətli, mərd, cürətli, cəsur, qorxu bilməyən; a ~ mountaineer qorxmaz / cəsarətli / cəsur / qorxu bilməyən alpinist

FEARFULLY
FEARLESSNESS