FEARLESSNESS

n qoçaqlıq, qorxmazlıq, cəsarət, mərdlik, cəsurluq, qorxu bilməmə

FEARLESS
FEAST