FLESH-BIRD

n yırtıcı / leşyeyən quş

FLESH
FLESH-COLOUR