FOOD-STUFF

n 1. ərzaq; qida maddələri; green ~s of the garden dirrik göyərtisi, tərəvəz; 2. qida, yem

FOOD
FOODFUL