FOOD

n 1. yemək, yeyinti, xörək, qida, yem; wholesome ~ doydurucu / cana faydalı yemək; plain ~ adi yemək; tinned / canned ~ konserv

FONDNESS
FOOD-STUFF