FOODFUL

adj şair. bol, çox, münbit, məhsuldar, bərəkətli

FOOD-STUFF
FOODY